Poniżej pokazano przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości programów Hartley oraz PS_DK_3_3.
Hartley
PS_DK_3_3
Zrzuty ekranu

Planowanie eksperymentu

Copyright @ 2021  Marek Martyna